Gemeinschaftsausstellung im Rahmen des Kunstfestivals Wagen & Winnen in der Altmark:

Galerie Haselhorst – Gemeinschaftsausstellung
12.09.2015 – 11 bis 22 Uhr
13.09.2015 – 11 bis 18 Uhr

Weitere Infos: http://wagen-winnen-altmark.de